Selecteer een pagina

Donderdag 21 april 2022: Algemene Ledenvergadering in Oma’s Kamer, vanaf 20:00 uur.

Los van de vergadering zullen we ook een spreker uitnodigen om de avond voor iedereen interessant te maken.
Leuk om jullie weer te kunnen ontvangen en graag tot de 21e!

Agenda:
• Opening door de Voorzitter
• Verslag Secretaris
• Jaarcijfers penningmeester
• Verslag kascommissie
• Decharge Bestuur
• Afsluiting